Mzdy, odvody, dane, personalistika - novinky 2017,2018 -

školenie / seminár

 

Agentúra PRO s.r.o. je oprávneným organizátorom vzdelávacích akcií v rámci sústavného vzdelávania SKAU a účasť je priamo započítavaná do rozsahu povinného sústavného vzdelávania audítorov a asistentov audítora Slovenskej komory audítorov. Je schválená v Prezídiu SKAU.

 

Lektor: Júlia Pšenková, špecialista na mzdy, odvody, danň zo závislej činnosti a personalistiku

miesto  a termín konania:      

Bratislava-20.11.2017

COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava - Ružinov   mapa

možnosť parkovana:

 • na parkovisku Hotela Holiday Inn Bajkalská 748/25A - vedľa budovy COOP Jednoty, zvýhodnené parkovné  je 4 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela pri odchode z parkoviska
 • na parkovisku pred budovou COOP Jednoty, Bajkalská - cena 1 eur/ každá začatá hodna
 • v okolí zadarmo

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

cena last minute: 39,00 eur (nie sme platiteľmi DPH) - platí pre prihlášky podané od 13.11.2017

           3,50 eur - doplatok za teplý obed v prípade záujmu (tí, ktorí si nedoplatia obed dostanú bagetu)

Cena zahŕňa pracovné materiály, pero, občerstvenie počas celého školenia a organizačné zabezpečenie školenia

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia, alebo v hotovosti priamo na školení

 

Témy školenia / seminára Mzdy, odvody, dane, personalistika - novinky 2017,2018

 

 

 1. Mzdy, odvody, dane, personalistika – novely 2017,2018

Zákonník práce

 • minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 • príplatky ku mzde
 • práca vo sviatok v maloobchode a veľkoobchode
 • zamestnávanie sezónnych zamestnancov z tretích krajín
 • mobilita  zamestnancov

 

 1. Sociálne poistenie
 • vymeriavací základ odvodov poistného
 • vymeriavací základ pre výpočet PN
 • odvodová úľava
 • ELDP

 

 1. Zdravotné poistenie
 • odvodová úľava
 • odpočet na zdravotné poistenie
 • lehota na opravu výkazov

 

 1. daň zo závislej činnosti
 • nezdaniteľná časť základu dane
 • daňový bonus
 • zdaňovanie dividend
 • zmeny v ročnom zúčtovaní dane
 1. Zmena životného minima - výpočet exekúcií
 2. Novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2018
 3. Diskusia

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 10.30 prednáška

10.30 – 11.15 obedňajšia prestávka

11.15 – 13.00 prednáška spojená s diskusiou

13.00 – 13.10 prestávka na kávu, čaj

13.10. - 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / seminár Mzdy, odvody, dane, personalistika - novinky 2017,2018:

Upozornenie pre členov SKAU: ak máte záujem, aby sa Vám toto školenie započítalo do povinného sústavného vzdelávania členov SKAU, v prihláške zaškrtnite položku, pri ktorej je text "Som členom SKAU", do poznámky uveďte: titul, meno, priezvisko audítora/ asistenta audítora, údaj, či ste audítor/ asistenta audítora, číslo audítorskej licencie/ evidenčné číslo asistenta audítora.