Intrastat – aktuálne v roku 2020

- školenie / seminár

Prijali ste v roku 2019 tovar z iných členských štátov EÚ za viac ako 200 000 € alebo ste dodali tovar do iných členských štátov EÚ za viac ako 400 000 €? Máte splnenú oznamovaciu povinnosť voči Štatistickému úradu SR? Nie? Neviete, ako na to? Práve pre vás máme pripravené školenie s Ing. Tiborom Vojtkom. Po školení budete ovládať presný postup na podávanie hlásenia INTRASTAT.

Lektori:  Ing. Tibor Vojtko - v colnej správe pôsobil viac ako 20 rokov. Počas svojej praxe sa špecializoval najmä na oblasť colného dohľadu a colného konania, ale pôsobil aj v oblasti informatiky a analýzy rizika. Na medzinárodnej úrovni zastupoval slovenskú colnú správu v odborných komisiách a pracovných skupinách v Bruseli. Od roku 1994 pôsobil aj ako lektor odborného vzdelávania v rámci profesijnej prípravy colníkov a zároveň svoju lektorskú činnosť realizoval aj v komerčnej sfére. V súčasnom období pôsobí v súkromnej spoločnosti ako poradca a konzultant pre oblasť uplatňovania colných predpisov a ako lektor v rámci školení zameraných na túto oblasť Intrastat – aktuálne v roku 2020

 

miesta, termíny konania a ceny:

Bratislava 06.04.2020 (96 eur s DPH) Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava mapa

(možnosť parkovania na parkovisku Hotela Saffron, zvýhodnené parkovné  8 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela)  

Žilina 07.04.2020 (96 eur s DPH) Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 mapa

 

V cene sú zahrnuté organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme poštou alebo mailom

 

Témy školenia Intrastat – aktuálne v roku 2020:

  • Cieľom je oboznámiť účastníkov s pravidlami pre INTRASTAT.

   • Úvod do problematiky štatistiky zahraničného obchodu
   • Predpisy EÚ a SR upravujúce oblasť INTRASTATU
   • Metodika zberu štatistických údajov
   • Postup pri príprave štatistických hlásení
   • Aplikácia na elektronickú prípravu štatistických hlásení a elektronickú komunikáciu
   • Praktické príklady
   • Diskusia, otázky a odpovede

   HARMONOGRAM:
   08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
   09.00 – 11.00 prednáška
   11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
   12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

    

   Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

    

   Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

    

   Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Prihláška na školenie Intrastat – aktuálne v roku 2020: