DPH v praxi a pripravované zmeny od 1.1.2018 -

školenie / seminár

Zmeny v DPH od januára 2018! Získajte všetky potrebné informácie v predstihu a pripravte sa na zmeny. Už túto jeseň pre vás Ing. Vladimír Ozimý pripraví školenie s prehľadom všetkých zmien, ktoré daniarov a účtovníkov čakajú v DPH-čke od januára 2018.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý,  daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa

 

miesto  a termín konania:      

Žilina 02.10.2017 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 Mapa

Košice 04.10.2017 KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414 Mapa

Banská Bystrica 05.10.2017 Hotel Dixon, Švermova 32 Mapa

Bratislava 06.10.2017 Hotel Saffron, Školská 5 Mapa

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Nitra 11.10.2017  Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 Mapa

 

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

cena: 78 eur s DPH ( 65 eur bez DPH)

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál vám zašleme elektronicky alebo poštou.

 

Témy školenia / seminára DPH v praxi a pripravované zmeny od 1.1.2018:

 

 • Vykonávanie ekonomickej činnosti a zdaniteľná osoba na účely DPH
 • Registračná povinnosť zdaniteľnej osoby
  • Dobrovoľná, lehoty, zábezpeka
  • Povinná, počítanie obratu, lehota, preukazovanie, oneskorená registrácia
  • Zákonná, riziká spojené so špecifickými prevodmi majetku ako predaj podnik, právne nástupníctvo, predaj stavby, jej časti a stavebného pozemku, preukazovanie skutočností
 • Nájom a dodanie nehnuteľností
  • Dodanie stavby, stavebného pozemku, kto je osobou povinnou platiť daň
  • Bezplatný prevod, užívanie na iný účel ako na podnikanie
  • Zmena účelu pri investičnom majetku
  • Nájom alebo ubytovacia služba
 • Daňová povinnosť pri dodaní služby a tovaru verzus právo na odpočítanie dane
 • Zamestnávateľ ako platiteľ DPH a riziká spojené s
  • prijatými službami a tovarmi na pracovnej ceste
  • používaním iných platobných kariet ako kariet zamestnávateľa
  • používaním motorového vozidla na súkromné účely zamestnancom
 • Miesto dodania tovaru a služby pre vybrané okruhy 
  • Dodanie a nadobudnutie tovaru v EÚ
  • Dodanie služby podľa všeobecného pravidla a rozlíšenie prevádzkarne a sídla na účely miesta dodania
 • Pripravované zmeny pre rok 2018

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 prestávka na obed
12.00 – 15.00 prednáška + diskusia

Prihláška na školenie / seminár DPH v praxi a pripravované zmeny od 1.1.2018: