DPH novela od 1.1.2018 + výklad zákona o DPH -

školenie / seminár

 

Agentúra PRO s.r.o. je oprávneným organizátorom vzdelávacích akcií v rámci sústavného vzdelávania SKAU a účasť je priamo započítavaná do rozsahu povinného sústavného vzdelávania audítorov a asistentov audítora Slovenskej komory audítorov. Je schválená v Prezídiu SKAU.

 

Lektor: Ing. Ľubica Kožíková (odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z pridanej hodnoty)

miesto  a termín konania:      

 

Bratislava  29.01.2018  - COOP PRODUKT SLOVENSKO, Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava   mapa

(POZOR ZMENA TERMÍNU a MIESTA KONANIA: Pôvodný termín 30.01.2018 bol zmenený na 29.01.2018, zmena miesta konania na COOP PRODUKT SLOVENSKO, Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava)

 

možnosť parkovana:

 • na parkovisku Hotela Holiday Inn Bajkalská 748/25A - vedľa budovy COOP Jednotyzvýhodnené parkovné  je 4 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela pri odchode z parkoviska
 • v okolí zadarmo

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

cena: 46,00 eur (nie sme platiteľmi DPH)

last minute: 42,00 eur - platí pre prihlášky podané od 22.01.2018

Cena zahŕňa pracovné materiály, pero, občerstvenie počas celého školenia (bagetu) a organizačné zabezpečenie školenia

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia, alebo v hotovosti priamo na školení

Témy školenia / seminára DPH novela od 1.1.2018 + výklad zákona o DPH:

 

Novela zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2018:

 • Rozšírenie ustanovení o zábezpeke
 • Trojstranný obchod – zosúladenie so smernicou o DPH
 • Rozšírenie  vymedzenia investičného majetku pre potreby DPH
 • Zosúladenie úpravy cestovných kancelárií s judikatúrou Súdneho dvora EÚ
 • Samostatné vykazovanie kúpy ojazdených áut

 

Vybrané okruhy zo zákona o DPH:

 • registračná povinnosť
 • Zábezpeka na daň
 • Zdaniteľné obchody
 • Miesto zdaniteľného obchodu
 • Daňová povinnosť
 • Základ dane a sadzba dane
 • Oslobodenie od dane
 • Odpočítanie dane
 • Oprava základu dane,
 • Vrátenie dane zahraničnej osobe
 • Povinnosti osôb povinných platiť daň
 • Vznik daňovej povinnosti na základe prijatej platby
 • Rozšírenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti na príjemcu

Povinnosti platiteľa v poslednom zdaňovacom období

Diskusia

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 10.30 prednáška

10.30 – 11.15 obedňajšia prestávka

11.15 – 13.00 prednáška spojená s diskusiou

13.00 – 13.10 prestávka na kávu, čaj

13.10. - 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / seminár  DPH novela od 1.1.2018 + výklad zákona o DPH:

Upozornenie pre členov SKAU: ak máte záujem, aby sa Vám toto školenie započítalo do povinného sústavného vzdelávania členov SKAU, v prihláške zaškrtnite položku, pri ktorej je text "Som členom SKAU", do poznámky uveďte: titul, meno, priezvisko audítora/ asistenta audítora, údaj, či ste audítor/ asistenta audítora, číslo audítorskej licencie/ evidenčné číslo asistenta audítora.