DPH novela od 1.1.2018 + výklad zákona o DPH -

školenie / seminár

 

Agentúra PRO s.r.o. je oprávneným organizátorom vzdelávacích akcií v rámci sústavného vzdelávania SKAU a účasť je priamo započítavaná do rozsahu povinného sústavného vzdelávania audítorov a asistentov audítora Slovenskej komory audítorov. Je schválená v Prezídiu SKAU.

 

Lektor: Ing. Ľubica Kožíková (odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z pridanej hodnoty)

miesto  a termín konania:      

 

Bratislava  29.01.2018  - COOP PRODUKT SLOVENSKO, Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava   mapa

(POZOR ZMENA TERMÍNU a MIESTA KONANIA: Pôvodný termín 30.01.2018 bol zmenený na 29.01.2018, zmena miesta konania na COOP PRODUKT SLOVENSKO, Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava)

 

možnosť parkovana:

 • na parkovisku Hotela Holiday Inn Bajkalská 748/25A - vedľa budovy COOP Jednotyzvýhodnené parkovné  je 4 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela pri odchode z parkoviska
 • v okolí zadarmo

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

cena: 46,00 eur (nie sme platiteľmi DPH)

last minute: 42,00 eur - platí pre prihlášky podané od 22.01.2018

Cena zahŕňa pracovné materiály, pero, občerstvenie počas celého školenia (bagetu) a organizačné zabezpečenie školenia

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia, alebo v hotovosti priamo na školení

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme poštou alebo mailom.

Témy školenia / seminára DPH novela od 1.1.2018 + výklad zákona o DPH:

 

Novela zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2018:

 • Rozšírenie ustanovení o zábezpeke
 • Trojstranný obchod – zosúladenie so smernicou o DPH
 • Rozšírenie  vymedzenia investičného majetku pre potreby DPH
 • Zosúladenie úpravy cestovných kancelárií s judikatúrou Súdneho dvora EÚ
 • Samostatné vykazovanie kúpy ojazdených áut

 

Vybrané okruhy zo zákona o DPH:

 • registračná povinnosť
 • Zábezpeka na daň
 • Zdaniteľné obchody
 • Miesto zdaniteľného obchodu
 • Daňová povinnosť
 • Základ dane a sadzba dane
 • Oslobodenie od dane
 • Odpočítanie dane
 • Oprava základu dane,
 • Vrátenie dane zahraničnej osobe
 • Povinnosti osôb povinných platiť daň
 • Vznik daňovej povinnosti na základe prijatej platby
 • Rozšírenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti na príjemcu

Povinnosti platiteľa v poslednom zdaňovacom období

Diskusia

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 10.30 prednáška

10.30 – 11.15 obedňajšia prestávka

11.15 – 13.00 prednáška spojená s diskusiou

13.00 – 13.10 prestávka na kávu, čaj

13.10. - 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / seminár  DPH novela od 1.1.2018 + výklad zákona o DPH:

Upozornenie pre členov SKAU: ak máte záujem, aby sa Vám toto školenie započítalo do povinného sústavného vzdelávania členov SKAU, v prihláške zaškrtnite položku, pri ktorej je text "Som členom SKAU", do poznámky uveďte: titul, meno, priezvisko audítora/ asistenta audítora, údaj, či ste audítor/ asistenta audítora, číslo audítorskej licencie/ evidenčné číslo asistenta audítora.