Dohody komplexne. Štatutári, poslanci a iné právne vzťahy v sociálnom a zdravotnom poistení

- školenie / seminár

Školenie s Janou Motyčkovou je zamerané na dve trvale horúce témy v oblasti pracovného práva. V prvej časti školenia získate komplexný a ucelený pohľad na problematiku zamestnávania na dohodu. Prejsť si môžete celý proces zamestnávania dohodárov, a to od základných podmienok pre uzatvorenie pracovnej dohody, cez prihlasovanie dohodárov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne až po prípadné ukončenie tohto pracovného pomeru. V rámci 1. časti obsahu nájdete odpovede aj na najčastejšie otázky týkajúce druhov dohôd, stanovenia pracovného času, odmeňovania dohodárov,  zdaňovania príjmu z dohôd alebo vykonávania zrážok z dohody. V druhej časti nahliadneme na špecifické povinnosti, ktoré v rámci právneho vzťahu vyplývajú pre štatutárov, členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady, spoločníkov s.r.o., poslancov či členov komisií

 

Lektori: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

 

 

miesta, termíny konania a ceny:

Bratislava 15.10.2020  (94 eur s DPH) Hotel Saffron, Školská 5 mapa

(možnosť parkovania na parkovisku Hotela Saffron, zvýhodnené parkovné  8 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela)  

Žilina 16.10.2020 (84 eur s DPH) - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina mapa

 

 

V cene sú zahrnuté organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme poštou alebo mailom

 

Témy školenia Dohody komplexne. Štatutári, poslanci a iné právne vzťahy v sociálnom a zdravotnom poistení:

  • Dohody komplexne
   • Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá
   • Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia
   • Pravidlá pre pracovný čas dohodárov
   • Evidencia
   • Odmena dohodára, príplatky, splatnosť odmeny, zmluvné dojednania, minimálna mzda
   • Podmienky práce mladistvých na dohody
   • Zdaňovanie príjmu z dohôd, nezdaniteľná časť, dohoda popri pracovnom pomere u zamestnávateľa, potvrdenie o zdaniteľnom príjme
   • Pravidelný a nepravidelný príjem v SP
   • Platenie poistného z dohôd, DoBPŠ, dohody dôchodcov, výnimky, zmeny od 1.1.2020
   • Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, termíny, kódy, opakované uzatváranie dohôd
   • Vykazovanie dohôd s pravidelným príjmom pre SP
   • Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom pre SP
   • Vykazovanie dohôd v ZP
   • Dohoda a neprítomnosť v práci, PN dohodára
   • Dohoda popri „materskej“ a rodičovskej dovolenke – platenie poistného a vykazovanie
   • Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodárov
   • Vykonávanie zrážok z dohody a potvrdenie o vykonávaných zrážkach z dohody
  • Štatutár, člen štatutárneho orgánu, člen dozornej rady, spoločník s.r.o., poslanci, členovia komisií
   • Vznik a zánik právneho vzťahu s nárokom na príjem zo závislej činnosti štatutárov, spoločníkov, členov dozornej rady – posudzovanie pre SP
   • Vznik a zánik právneho vzťahu poslancov, členov obecných rád, komisií – posudzovanie pre SP
   • Štatutár a iné s pravidelným príjmom – prihlasovanie a vykazovanie v SP, platenie poistného, prihlasovanie do ZP
   • Štatutár a iné s nepravidelným príjmom - prihlasovanie a vykazovanie v SP, platenie poistného, prihlasovanie do ZP, evidenčný list dôchodkového poistenia
   • Výnimky z platenia poistného u dôchodcov, posudzovanie od 1.1.2020
   • Súbeh viacerých právnych vzťahov
   • Práceneschopnosť, poberanie materského, oznamovanie do ZP, vykazovanie v SP

   

  HARMONOGRAM:
  08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
  09.00 – 11.00 prednáška
  11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
  12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

   

  Účastnícky poplatok je 84 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

   

  Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Prihláška na školenie Dohody komplexne. Štatutári, poslanci a iné právne vzťahy v sociálnom a zdravotnom poistení:

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva školenie - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vás v prípade nejakej zmeny vedeli kontaktovať). Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.