Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2016 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2017 - školenie / seminár

 

Lektor: Ing. Jana Acsová, daňový poradca, audítor

(odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov, účtovníctva a auditu)

 

miesto  a termín konania:      

Bratislava 09.02.2018, COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava - Ružinov   mapa

možnosť parkovana:

 • na parkovisku Hotela Holiday Inn Bajkalská 748/25A - vedľa budovy COOP Jednoty, zvýhodnené parkovné  je 4 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela pri odchode z parkoviska
 • na parkovisku pred budovou COOP Jednoty, Bajkalská - cena 1 eur/ každá začatá hodna
 • v okolí zadarmo

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

cena: 42,00 eur (nie sme platiteľmi DPH) - platí pri platbe do 30.09.2017

            46,00 eur (nie sme platiteľmi DPH)

           3,50 eur - doplatok za teplý obed v prípade záujmu (tí, ktorí si nedoplatia obed dostanú bagetu)

Cena zahŕňa pracovné materiály, pero, občerstvenie počas celého školenia a organizačné zabezpečenie školenia

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia, alebo v hotovosti priamo na školení

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme poštou alebo mailom.

 

Témy školenia / seminára Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2017 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2018:

Daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2017 a daňové priznanie typu B

 

 • Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2017 a 2017 (dotácie, sponzoring, majetok využívaný na súkromné a služobné účely, odpisovanie majetku, podiely na zisku, transferové oceňovanie a podobne).
 • Postupy účtovania pre fyzické osoby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva a ich aktuálne zmeny pre rok 2017 najmä komisionársky predaj, sponzoring, dotácie.
 • Uzatvorenie roka 2017 podnikajúcich fyzických osôb:
  1. účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,
  2. preukazujúcich výdavky formou daňovej evidencie,
  3. s percentuálnymi výdavkami.
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce na praktickom príklade:
  1. povinnosť podať daňové priznanie,
  2. nezdaniteľné časti základu dane,
  3. príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní,
  4. príjmy zo závislej činnosti,
  5. príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
  6. príjmy z kapitálového majetku,
  7. ostatné príjmy,
  8. umorovanie straty,
  9. povinné prílohy,
  10. osobitné záznamy,
  11. upozornenia k vyplneniu daňového priznania.
 • Novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 10.30 prednáška

10.30 – 11.15 obedňajšia prestávka

11.15 – 13.00 prednáška spojená s diskusiou

13.00 – 13.10 prestávka na kávu, čaj

13.10. - 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / seminár Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2017 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2018: