Dane a odvody štatutárov + podiely na zisku

- školenie / seminár

Seminár s lektorom Jozefom Mihálom je určený pre majiteľov firiem, najmä malých s. r. o., pre konateľov, manažérov a ekonómov. Od účastníkov sa nevyžaduje znalosť daňových a účtovných predpisov.

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

 

miesta  a termíny konania:

Bratislava 20.10.2017 Hotel Saffron, Školská 5  (možnosť parkovania na parkovisku Hotela Saffron, zvýhodnené parkovné  3 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela)          mapa

Nitra 23.10.2017 Hotel Mikádo, Hollého 11 mapa

Košice 10.11.2017 Košice Hotel, Moldavská II. 51/2414  mapa

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

cena: 180 eur s DPH (150 eur bez DPH)

 

V cene je zahrnutý pracovný materiál, publikácie „Mzdárske zákony 2017“, „ODVODY“, „Zákonník práce (komentár)“, „MATERSKÁ“, bohaté občerstvenie a obed.

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme poštou alebo mailom

 

Témy školenia Dane a odvody štatutárov + podiely na zisku:

Odmeňovanie štatutárov, resp. majiteľov firiem a s tým súvisiace zdanenie a odvody ich príjmov

  • Súčasťou tejto témy bude porovnanie, čo je výhodnejšie – zamestnanie, odmeňovanie na základe zmlúv o výkone funkcie, resp. mandátnych zmlúv, práca na živnosť a autorský zákon, a to nielen z pohľadu čo najnižších daní a odvodov, ale aj z pohľadu nárokov napríklad na budúci dôchodok.

Podiely na zisku

  • Správnou stratégiou pri ich vyplatení môžete ušetriť tisíce eur na daniach, resp. odvodoch.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 prestávka na obed
12.00 – 15.00 prednáška + diskusia

 

 

Prihláška na školenie Dane a odvody štatutárov + podiely na zisku: