Dane a odvody autorov a umelcov - Autorský zákon - školenie / seminár

Seminár je určený pre autorov, umelcov, príjemcov odmien podľa Autorského zákona, manažérov v kultúre, umení, médiách, majiteľov SW firiem a podobne. Od účastníkov sa nevyžaduje znalosť daňových a účtovných predpisov.

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

 

miesta  a termíny konania:

Bratislava 16.10.2017 Hotel Saffron, Školská 5  (možnosť parkovania na parkovisku Hotela Saffron, zvýhodnené parkovné  3 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela)          mapa

Košice 08.11.2017 Košice Hotel, Moldavská II. 51/2414  mapa

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

cena:

78 eur s DPH (65 eur bez DPH) - Bratislava

72 eur s DPH (60 eur bez DPH) - Košice

V cene je zahrnutý pracovný materiál, do vyčerpania zásob publikácia „Mzdárske zákony 2017“, občerstvenie počas seminára, obed.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme poštou alebo mailom

 

Témy školenia Dane a odvody autorov a umelcov - Autorský zákon:

Seminár je určený pre autorov, umelcov, príjemcov odmien podľa Autorského zákona, manažérov v kultúre, umení, médiách, majiteľov SW firiem a podobne. Od účastníkov sa nevyžaduje znalosť daňových a účtovných predpisov.

 

V prvej časti seminára prejdeme cez kľúčové ustanovenia nového Autorského zákona č. 185/2015 Z. z., platného od 1.1.2016.

 

Sociálna poisťovňa v súčasnosti vyzýva autorov a umelcov na doplatenie poistného na sociálne poistenie za roky 2006 až 2011 - a to na základe údajov, ktoré jej zo starých daňových priznaní zasiela Finančná správa. Nie vždy je pritom Sociálna poisťovňa v práve. Preto v druhej časti seminára zrekapitulujeme „históriu“ zákonov o dani z príjmov, o sociálnom poistení a o zdravotnom poistení od roku 2004 doteraz. Autori a umelci tak získajú prehľad o stave zákonov za predchádzajúce roky a budú môcť účinne argumentovať v prípade problémov v Sociálnej poisťovni, či v zdravotnej poisťovni.

 

V tretej časti podrobne popíšeme súčasný stav zákonov o dani z príjmov, sociálnom poistení a zdravotnom poistení tak, aby príjemcovia autorských honorárov dobre poznali svoje možnosti a v súlade s platnými zákonmi optimalizovali výšku daňovo-odvodového zaťaženia autorských honorárov.

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 prestávka na obed
12.00 – 15.00 prednáška + diskusia

 

 

Prihláška na školenie Dane a odvody autorov a umelcov - Autorský zákon: