Daň z príjmov - novely 2017,2018 - školenie / seminár

 

Agentúra PRO s.r.o. je oprávneným organizátorom vzdelávacích akcií v rámci sústavného vzdelávania SKAU a účasť je priamo započítavaná do rozsahu povinného sústavného vzdelávania audítorov a asistentov audítora Slovenskej komory audítorov. Je schválená v Prezídiu SKAU.

Lektor: Ing. Mária Dimitrovová (odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov)

 

miesto  a termín konania:      

Bratislava 11.12.2017, COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava - Ružinov   mapa

(POZOR ZMENA TERMÍNU z dôvodu na termínového posunu legislatívneho procesu schvaľovania novely zákona od 1.1.2018 - pôvodný termín 28.11.2017)

 

možnosť parkovana:

 • na parkovisku Hotela Holiday Inn Bajkalská 748/25A - vedľa budovy COOP Jednoty, zvýhodnené parkovné  je 4 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela pri odchode z parkoviska
 • na parkovisku pred budovou COOP Jednoty, Bajkalská - cena 1 eur/ každá začatá hodna
 • v okolí zadarmo

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

last minute cena:  42,00 eur (nie sme platiteľmi DPH)

3,50 eur - doplatok za teplý obed v prípade záujmu (tí, ktorí si nedoplatia obed dostanú bagetu)

Cena zahŕňa pracovné materiály, pero, občerstvenie počas celého školenia a organizačné zabezpečenie školenia

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia, alebo v hotovosti priamo na školení

 

 

Témy školenia / seminára Daň z príjmov - novely 2017,2018:

 

 1. Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.) z pohľadu právnických osôb s účinnosťou pre rok 2017
  • pravidlá pre opravné položky k pohľadávkam a odpis pohľadávok voči fyzickej osoby v prípadoch  osobného bankrotu,
  • úľavy na dani,
  • záväzné tlačivo oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania,
  • podiel zaplatenej dane, ...
 2. Vybrané oblasti z praxe
 3. Informácie v súvislosti s daňovým priznaním
 4. Zmeny zákona o dani z príjmov od 1.1.2018
  • implementácia európskych pravidiel proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam,
  • nové pojmy – subjekt, konečný príjemca príjmov, digitálna platforma, zmeny v definícii „stálej prevádzkarne“,
  • nové oslobodenie výnosov z licenčných poplatkov a z predaja výrobkov vyrobených s využitím patentov a pod. a súvisiaca úprava v daňových výdavkoch, 
  • zdanenie pri odchode a osobitný základ dane,
  • podnikové kombinácie,
  • podpora kúpeľníctva cez zmeny v odpisovaní majetku,
  • úpravy v súvislosti s príspevkami do ostatých kapitálových fondov (účet 413),
  • odpočet nákladov na výskum a vývoj,
  • daň vyberaná zrážkou, ...
 1. Interaktívna diskusia (aj počas seminára)

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 10.30 prednáška

10.30 – 11.15 obedňajšia prestávka

11.15 – 13.00 prednáška spojená s diskusiou

13.00 – 13.10 prestávka na kávu, čaj

13.10. - 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / seminár Daň z príjmov - novely 2017,2018:

Upozornenie pre členov SKAU: ak máte záujem, aby sa Vám toto školenie započítalo do povinného sústavného vzdelávania členov SKAU, v prihláške zaškrtnite položku, pri ktorej je text "Som členom SKAU", do poznámky uveďte: titul, meno, priezvisko audítora/ asistenta audítora, údaj, či ste audítor/ asistenta audítora, číslo audítorskej licencie/ evidenčné číslo asistenta audítora.