Daň z príjmov, DPH, účtovná závierka, mzdy a personalistika        

- novely 2017/2018 - 4 témy = 4 lektori  - školenie/seminár

Agentúra PRO s.r.o. je oprávneným organizátorom vzdelávacích akcií v rámci sústavného vzdelávania SKAU a účasť je priamo započítavaná do rozsahu povinného sústavného vzdelávania audítorov a asistentov audítora Slovenskej komory audítorov. Je schválená v Prezídiu SKAU.

Lektori:

Ing. Mária Dimitrovová (odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov)

Ing. Ľubica Kožíková (odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti DPH)

Ing. Mária Horváthová (Odborníčka na legislatívu a metodiku účtovníctva, audítor)

Júlia Pšenková (Odborníčka na problematiku miezd, odvodov, dane zo závislej činnosti a personalistiku)

 

miesto  a termín konania:      

07.12.2017 - obsadené, 07.02.2018 - NOVÝ TERMÍN -  COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava - Ružinov   mapa

 

možnosť parkovania:

 • na parkovisku Hotela Holiday Inn Bajkalská 748/25A - vedľa budovy COOP Jednoty, zvýhodnené parkovné  je 4 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela pri odchode z parkoviska
 • na parkovisku pred budovou COOP Jednoty, Bajkalská - cena 1 eur/ každá začatá hodna
 • v okolí zadarmo

 

časový harmonogram: 9:00 - 16:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

cena: 69,00 eur (nie sme platiteľmi DPH)

           3,50 eur - doplatok za teplý obed v prípade záujmu (tí, ktorí si nedoplatia obed dostanú bagetu)

Cena zahŕňa pracovné materiály, pero, občerstvenie počas celého školenia a organizačné zabezpečenie školenia

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia, alebo v hotovosti priamo na školení

Témy školenia / seminára Daň z rímov, DPH, účtovníctvo, mzdy a personalistika - novely 2017/2018 - 4 témy = 4 lektori :

 

Zákon o účtovníctve

 • účtovná závierka za rok 2017

Daň z príjmov

 1. Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.) z pohľadu právnických osôb s prvou aplikáciu pre rok 2017
 2. Informácie v súvislosti s daňovým priznaním k dni z príjmov právnických osôb
 3. Zmeny zákona o dani z príjmov od 1.1.2018 z pohľadu právnických osôb

 

DPH

 • Rozšírenie ustanovení o zábezpeke
 • Trojstranný obchod – zosúladenie so smernicou o DPH
 • Rozšírenie  vymedzenia investičného majetku pre potreby DPH
 • Zosúladenie úpravy cestovných kancelárií s judikatúrou Súdneho dvora EÚ
 • Samostatné vykazovanie kúpy ojazdených áut
 • informácia o novele zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2017
 • povinnosti platiteľov v poslednom zdaňovacom období roka 2016
 • diskusia

Mzdy a personalistika

Zákonník práce

 • minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 • príplatky ku mzde

 

 1. Sociálne poistenie
 • vymeriavací základ odvodov poistného
 • vymeriavací základ pre výpočet PN
 • odvodová úľava

 

 1. Zdravotné poistenie
 • odvodová úľava
 • odpočet na zdravotné poistenie

 

 1. daň zo závislej činnosti
 • nezdaniteľná časť základu dane
 • daňový bonus
 • zdaňovanie dividend
 • zmeny v ročnom zúčtovaní dane

 

5. Zmena životného minima - výpočet exekúcií

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

doplníme čoskoro

 

Prihláška na školenie / seminár Daň z prímov, DPH, účtovníctvo, mzdy a personalistika - novely 2017/2018:

 

Upozornenie pre členov SKAU: ak máte záujem, aby sa Vám toto školenie započítalo do povinného sústavného vzdelávania členov SKAU, v prihláške na školenie zaškrtnite položku, pri ktorej je text "Som členom SKAU", do poznámky uveďte: titul, meno, priezvisko audítora/ asistenta audítora, údaj, či ste audítor/ asistenta audítora, číslo audítorskej licencie/ evidenčné číslo asistenta audítora.