Daň z príjmov, DPH, Daňový poriadok,účtovná závierka, mzdy a personalistika        

- ukončenie roka 2017 +novely 2018 - 5 tém = 5 lektori  - školenie/seminár

Lektori:

Ing. Mária Dimitrovová (odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov)

Ing. Ľubica Kožíková (odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti DPH)

Ing. Mária Horváthová (odborníčka na legislatívu a metodiku účtovníctva, audítor)

Ing. Eva Ivaničová (dborníčka na legislatívu a metodiku správy daní - Daňového poriadku)

Júlia Pšenková (odborníčka na problematiku miezd, odvodov, dane zo závislej činnosti a personalistiku)

 

miesto  a termín konania:      

07.12.2017 - obsadené, 07.02.2018 - NOVÝ TERMÍN -  COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava - Ružinov   mapa

 

možnosť parkovania:

 • na parkovisku Hotela Holiday Inn Bajkalská 748/25A - vedľa budovy COOP Jednoty, zvýhodnené parkovné  je 4 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela pri odchode z parkoviska
 • na parkovisku pred budovou COOP Jednoty, Bajkalská - cena 1 eur/ každá začatá hodna
 • v okolí zadarmo

 

časový harmonogram: 9:00 - 16:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

cena: 69,00 eur (nie sme platiteľmi DPH)

           3,50 eur - doplatok za teplý obed v prípade záujmu (tí, ktorí si nedoplatia obed dostanú bagetu)

Cena zahŕňa pracovné materiály, pero, občerstvenie počas celého školenia a organizačné zabezpečenie školenia

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia, alebo v hotovosti priamo na školení

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme poštou alebo mailom.

Témy školenia / seminára Daň z príjmov, DPH, Daňový poriadok,účtovná závierka, mzdy a personalistika - ukončenie roka 2017 +novely 2018:

 

Zákon o účtovníctve

 • účtovná závierka za rok 2017

Daň z príjmov

 1. Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.) z pohľadu právnických osôb s prvou aplikáciu pre rok 2017
 2. Informácie v súvislosti s daňovým priznaním k dni z príjmov právnických osôb
 3. Zmeny zákona o dani z príjmov od 1.1.2018 z pohľadu právnických osôb

 

DPH

 • Rozšírenie ustanovení o zábezpeke
 • Trojstranný obchod – zosúladenie so smernicou o DPH
 • Rozšírenie  vymedzenia investičného majetku pre potreby DPH
 • Zosúladenie úpravy cestovných kancelárií s judikatúrou Súdneho dvora EÚ
 • Samostatné vykazovanie kúpy ojazdených áut
 • informácia o novele zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2018
 • povinnosti platiteľov v poslednom zdaňovacom období roka 2017
 • diskusia

 

 

Daňový poriadok

 • informácia o rozšírení povinnosti elektronického doručovania Finančnej správe
 • diskusia

 

Mzdy a personalistika

Zákonník práce

 • minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 • príplatky ku mzde

 

 1. Sociálne poistenie
 • vymeriavací základ odvodov poistného
 • vymeriavací základ pre výpočet PN
 • odvodová úľava

 

 1. Zdravotné poistenie
 • odvodová úľava
 • odpočet na zdravotné poistenie

 

 1. daň zo závislej činnosti
 • nezdaniteľná časť základu dane
 • daňový bonus
 • zdaňovanie dividend
 • zmeny v ročnom zúčtovaní dane

 

5. Zmena životného minima - výpočet exekúcií

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

09:00 – 09:55   mzdy a personalistika (Júlia Pšenková) – prednáška

09:55 – 10:10   mzdy a personalistika (Júlia Pšenková) – diskusia

10:10 – 10:35   zákon o správe daní (Ing. Eva Ivaničová)– prednáška

10:35 – 10:40   zákon o správe daní (Ing. Eva Ivaničová)– diskusia

10:40 – 11:10   prestávka na obed/ občerstvenie

11:10 – 12:40   zákon o dani z príjmov (Ing. Mária Dimitrovová) – prednáška

12:40 – 13:00   zákon o dani z príjmov (Ing. Mária Dimitrovová) – diskusia

13:00 – 13:10   prestávka na občerstvenie

13:10 – 14:00   zákon o účtovníctve – účtovná závierka (Ing. Mária Horváthová) – prednáška

14:00 – 14:10   zákon o účtovníctve – účtovná závierka (Ing. Mária Horváthová) – diskusia

14:10 – 14:20   prestávka na občerstvenie

14:20 – 15:30   zákon o DPH (Ing. Ľubica Kožíková) – prednáška

15:30 – 16:00   zákon o DPH (Ing. Ľubica Kožíková) – diskusia

 

Prihláška na školenie / seminár Daň z príjmov, DPH, Daňový poriadok,účtovná závierka, mzdy a personalistika - ukončenie roka 2017 +novely 2018: