Cestovné náhrady -

školenie / seminár

Aj tento rok sme pre vás pripravili školenie pod vedením skúseného lektora z praxe Ing. Vladimíra Ozimého, ktoré je zamerané na cestovné náhrady v roku 2018. V rámci tohto seminára sa dozviete, kto má nárok na cestovné náhrady, aké povinnosti má zamestnávateľ v prípade, že vysiela zamestnanca mimo svojho pracoviska alebo aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom a štatutárom. Venovať sa budeme aj paušalizácii cestovných náhrad, poskytovaniu preddavkov, vyúčtovaniu a splatnosti náhrad, používaniu cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách a ďalším náležitostiam spojeným s touto problematikou.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý,  daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

 

miest  a termín konania:      

Bratislava 14.06.2018 Hotel Saffron, Školská 5 Mapa

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Žilina 15.06.2018 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 Mapa

 

cena: 78,00 eur

Cena zahŕňa teplý obed a ďalšie občerstvenie počas seminára a pracovný materiál a organizačné náklady.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme poštou alebo mailom.

 

 

Témy školenia / seminára Cestovné náhrady: 

  • definícia zamestnanca a zamestnávateľa na účely zákona o cestovných náhradách,
  • zadefinovanie základných pojmov pre správne posúdenie nároku na cestovné náhrady (pracovná cesta),
  • definícia cestovných náhrad – princíp obligatórnych a fakultatívnych náhrad,
  • väzba cestovných náhrad na zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (daňová uznateľnosť výdavku, zdaniteľný príjem zamestnanca),
  • vysielanie zamestnancov na pracovné cesty (práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca),
  • prerušenie pracovnej cesty,
  • náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste,
  • náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste,
  • používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,
  • náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,
  • náhrady pri výkone práce v zahraničí,
  • náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej alebo právnickej osobe,
  • cestovné náhrady vyplácané spoločníkovi a konateľovi,
  • paušalizácia cestovných náhrad,
  • poskytovanie preddavku,
  • vyúčtovanie náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie),
  • splatnosť náhrad,
  • posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste,
  • diskusia.

   

  HARMONOGRAM:
  08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
  09.00 – 11.00 prednáška
  11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
  12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

   

  Účastnícky poplatok 78 € s DPH zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

   

  Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

   

  Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Prihláška na školenie / seminár Cestovné náhrady: