Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu - školenie / online školenie/ webinár

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo.

 

miesta, termíny konania a ceny:

 

Bratislava 06.05.2020 (69 eur s DPH), COOP Jednota Slovensko, s.d. kongresová sála 1.poschodie
Bajkalská č. 25, Bratislava mapa

 

06.05.2020 naživo online podľa časového harmonogramu školenia z pohodlia Vašej kancelárie alebo domova (69 eur s DPH).

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači a zároveň dostanete po školení videozáznam z tohto školenia. Naživo online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie a možnosť zaslania troch otázok lektorovi pred školením a videozáznam zo školenia, ktorý bude prístupný po jeho spracovaní (cca 7-10 pracovných dní)

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme elektronicky alebo poštou.

 

Témy školenia Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu:

 • Špecifické výdavky spojené s pracovnou cestou
  • výdavky na stravovanie na pracovnej ceste pre zamestnancov a daňový výdavok zamestnávateľa
  • nárokovateľné a dobrovoľné náhrady vyplácané zamestnancovi a vplyv na základ dane u zamestnávateľa a zamestnanca (stravné nad limit, poskytnutie špecifických hotelových služieb ako wellnes...)
  • výdavky na ubytovanie hradené za tretie osoby a princíp daňového výdavku verzu metodický prístup finančnej správy
  • právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z výdavkov na pracovnej ceste
  • zahraničné pracovné cesty a DPH ako daňový výdavok
  • cestovný príkaz ako dôkazný prvok ustátia daňového výdavku
  • konateľ a spoločník na pracovnej ceste - práva, povinnosti a vplyv na základ dane
 • Nesplácanie záväzkov a dopad na základ dane, pohľadávky po splatnosti
  • neuhradené záväzky a úprava základu dane
  • odpis neuhradených záväzkov a vplyv na základ dane
  • odpis neuhradených záväzkov ktoré boli predmetom úpravy základu dane pri vzniku (napr. nájomné) a vplyv na základ dane
  • prevzatie záväzku a novácia záväzku a vplyv na základ dane
  • opravné položka, postúpenie a odpis pohľadávky
 • Vlastné imanie obchodnej spoločnosti a vplyv ich použitia na zdanenie spoločníkov
  • tvorba, zvýšenie a zníženie základného imania a vyplatenie spoločníkom (daňovo účtovný aspekt)
  • tvorba, vyplatenie kapitálových fondov z príspevkov (413)
  • použitie nerozdelených ziskov na zvýšenie základného imania alebo kaptiálových fondov, dopad na spoločníka
  • dividendy a daňovo odvodový dopad na spoločníka
  • vyplatenie dividendy konateľovi, ktorý nie je spoločníkom a vplyv na zdanenie
  • vyplatenie dividedny členovi štatutárnych orgánov, ktorý nie je spoločníkom a vplyv na zdanenie, princípy zrážkovej dane
 • Podpora predaja z účtovno-daňového hľadiska, reklamné predmety a obchodné vzorky
  • reklamná súťaž a vyplatenie výhry pre účastníkov súťaže (účtovno-daňový aspekt, daň z príjmov a DPH) - bezplatné dodanie tovaru a služby
  • reklamné predmety z účtovno daňového hľadiska (vrátane DPH)
  • obchodné vzorky z účtovno daňového hľadiska (vrátane DPH)
 • Vybrané špecifické výdavky z daňového a účtovného hľadiska
  • prvé zimné pneumatiky a vplyv na ocenenie majetku
  • Refakturácia nedaňových výdavkov a vplyv na základ dane u daňovníka
  • Refakturácia verzus prechodná položka na účely DPH
  • technické zhodnotenie verzus oprava
  • licencie ako dlhodobý nehmotný majetok a daňová uznateľnosť odpisu
 • Oprava základ dane z pohľadu dane z príjmov a DPH
  • oprava chýb minulých účtovných období a dopad na základ dane a účtovný princíp
  • oprava základu dane podľa § 25 (objektívna skutočnosť) ZoDPH
  • oprava základu dane (subjektívna chyba z pohľadu DPH
  • Zrušenie faktúry z dôvodu nesplácania faktúr a vplyv na základ dane a DPH

Organizátor má právo na zmenu programu podľa potreby

HARMONOGRAM:

08.30 – 08.55 prezentácia účastníkov školenia

09.00 – 10.30 prednáška

10.30 – 10.45  prestávka č. I

11.00 – 12.30  prednáška

12.30 – 13.00  prestávka č. II

12.45 – 14.00  prednáška

Prihláška na školenie Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu:

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva školenie - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vás v prípade nejakej zmeny vedeli kontaktovať). Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.

V prípade záujmu o účasť online na školení Vás po úhrade účastníckeho poplatku budeme  kontaktovať mailom, aby sme Vám zriadili online prístup na školenie.