Mzdárska škola Jozefa Mihála  (3-dňové školenie / seminár)

 

Po ročnej prestávke vám na jeseň 2017 formou „Mzdárskej školy“ ponúkame možnosť pokojne a systematicky si prejsť s lektorom Jozefom Mihálom tie najdôležitejšie zákony týkajúce sa práce mzdovej účtovníčky a personalistky. Upozorňujeme, že „Mzdárska škola“ nie je vhodná pre úplných začiatočníkov, naopak, predpokladá sa aspoň priemerná orientácia v problematike.

Tradične budú na programe mzdárskej školy Jozefa Mihála Zákonník práce, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení a zákon o dani z príjmov (závislá činnosť).

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

 

miesto  a termín konania:

Bratislava 18.,19.,20.09.2017, Hotel Saffron, Školská 5   mapa

(možnosť parkovania na parkovisku Hotela Saffron, zvýhodnené parkovné  3 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela) 

Košice 20.,21.,22.11.2017, Košice Hotel, Moldavská II. 51/2414  mapa
        

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

cena Bratislava:

252 eur s DPH (210 eur bez DPH) - 3 dni

96 eur s DPH (80 eur bez DPH) / 1 deň -  pri účasti na jednotlivých dňoch

 

cena Košice:

234 eur s DPH (195 eur bez DPH) - 3 dni

90 eur s DPH (84 eur bez DPH) / 1 deň -  pri účasti na jednotlivých dňoch

 

V cene je zahrnutý pracovný materiál, publikácie „Mzdárske zákony 2017“, „ODVODY“, „Zákonník práce (komentár)“, „MATERSKÁ“, bohaté občerstvenie a obed.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme poštou alebo mailom

Témy školení Mzdárska škola Jozefa Mihála:

 

Prvý deň: Zákonník práce

 

Cezhraničné vyslanie zamestnanca

 • povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca do inej členskej krajiny
 • vyslanie alebo zahraničná pracovná cesta, odvody – PD A1, zdanenie príjmu
 • povinnosti slovenských zamestnávateľov v zahraničí
 • povinnosti zamestnávateľa z členskej krajiny pri vyslaní zamestnanca na Slovensko
 • modelové príklady – zahraničný zamestnávateľ, slovenský zamestnávateľ

 Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

 • zamestnávanie občanov iných členských krajín
 • zamestnávanie občanov tretích krajín
 • daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa

 Závislá práca

 • pôsobnosť Zákonníka práce, kedy ide a kedy nejde o závislú prácu
 • spoločníci, konatelia, práca na živnosť, zmluvy podľa Obč. zákonníka...
 • nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie

 Pracovný čas

 • rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie
 • konto pracovného času
 • pružný pracovný čas
 • práca nadčas

 Informácia o pripravovaných leg. zmenách

 

Druhý deň: Zákon o sociálnom poistení

 

Zamestnanec a zamestnávateľ

 •  základné pojmy, dohody, študenti, výnimka – dlhodobo nezamestnaní, vymeriavací základ

 SZČO

 •  kto je SZČO, vznik a zánik poistenia, vymeriavací základ

Dobrovoľne poistené osoby

 

Prerušenie povinného poistenia a vylúčené doby

 

Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN

 •  druhy dávok, podmienky nároku, určenie rozhodujúceho obdobia, výpočet DVZ

Špecifiká pri materskom

 •  podmienky nároku na materské, výpočet materského (rozh. obdobie), otec na MD

 

Tretí deň: Zákon o zdravotnom poistení + zákon o dani z príjmov

 

Poistenci

 •  zamestnanec, zamestnávateľ, dohody, SZČO, poistenci štátu, samoplatitelia

Vymeriavacie základy, príjmy, z ktorých sa platí poistné

 

Poistné z podielov na zisku za roky 2011 až 2016

 

Ročné zúčtovanie

 

Základné pojmy podľa zákona o dani z príjmov

 •  daňovník, daňový rezident, predmet dane, základ dane, rozdelenie príjmov

 Zdanenie príjmov zo závislej činnosti

 •  zdaniteľné príjmy, príjmy oslobodené od dane, spoločníci, štatutári...

 Nezdaniteľné časti základu dane

 •  na daňovníka, na manžela/manželku, II. pilier, III. pilier

 Daňový bonus

 

Ročné zúčtovanie dane

 •  povinnosti a postup zamestnávateľa, tlačivá, daňové priznanie, príjmy v zahraničí

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 prestávka na obed
12.00 – 15.00 prednáška + diskusia

Prihláška na školenia Mzdárska škola Jozefa Mihála