Kybernetická bezpečnosť 2020

   - konferencia

Spoločnosť Agentúra PRO  vás pozýva na II. ročník EPI konferencie, ktorá má ambíciu poskytnúť náhľad do reálnej praxe kybernetickej bezpečnosti. Určená je najmä manažérom, predstaviteľom samospráv, vedúcim zamestnancov a konateľom, ktorých hlavnou náplňou činnosti nie je kybernetická bezpečnosť. Uvedomujeme si, že pre túto časť verejnosti je kybernetická bezpečnosť väčšinou iba hmlistým pojmom, pod ktorým si iba obtiažne vedia predstaviť, aké procesy sa za tým skrývajú. Pre mnohých z nich vyplývajú nové zákonné povinnosti, avšak nie každému je úplne jasné, ako tieto povinnosti uchopiť. Cieľom konferencie je prezentovať kybernetickú bezpečnosť ľudsky prístupným jazykom.  

 

miesto a termín konania: Demänovská Dolina, Hotel Grand Jasná**** pôvodný termín 24.06.2020 - 25.06. 2020 mapa

O novom termíne Vás budeme včas informovať.

cena: 288 eur s DPH

Lektorský tím

Ondrej Macko

moderátor konferencie, zakladateľ a šéfredaktor magazínu TouchIT
Vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. V súčasnosti patrí medzi najznámejších technologických novinárov na Slovensku. V tejto brandži pracuje už skoro 30 rokov a v roku 2015 založil vlastný magazín TOUCHIT, ktorého je šéfredaktorom. Ako jediný zo slovenských IT novinárov zastupuje svoje médium aj v medzinárodnej asociácii EISA, ktorá združuje IT novinárov z viac ako 50 krajín sveta. Zaujíma sa o všetky témy spojené so svetom technológií a často prezentuje svoje poznatky mimo TOUCHIT kanály aj v iných médiách. Rád sa tiež venuje vyhotovovaniu video recenzií a reportáží a zúčastňuje sa na najprestížnejších podujatiach po celom svete.

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.

Advokát a partner, Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
Advokát s 15-ročnou praxou so zameraním na IT právo, právne aspekty kybernetickej bezpečnosti, GDPR a ochranu osobných údajov, právny rámec eIDAS a e-Governmentu, cloudové služby a duševné vlastníctvo. Vybudoval a vedie tím právnikov, ktorý predstavuje na Slovensku jedinečnú kombináciu pre oblasti duševného vlastníctva, IT práva a telekomunikácií. V týchto kategóriách je advokátska kancelária BCH vyhlásená za Právnickú firmu roka ako veľmi odporúčaná kancelária. Mimo výkonu advokácie sa venuje teoreticko-odborným aspektom práva informačných technológií a ich dosahom na podnikateľskú sféru. Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a vedie workshopy a semináre, kde prednáša aktuálne témy z oblasti IT práva s dôrazom na logické prepojenie práva a technológií.

Ing. Ivan Makatura, CRISC

Generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti
Generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti. Predseda správnej rady Asociácie kybernetickej bezpečnosti. Skúsený bezpečnostný manažér s dlhoročnou praxou riaditeľa odboru bezpečnosti Dexia banky a Všeobecnej úverovej banky, niekoľko posledných rokov pracoval ako vedúci konzultant stredoeurópskeho tímu IBM Security Services. V IT odvetví pôsobí celkovo od roku 1993. Pracovne pôsobí aj ako súdny znalec v odvetví Bezpečnosť a ochrana informačných systémov a tiež ako certifikovaný audítor informačnej bezpečnosti. V role člena technickej komisie medzinárodnej štandardizačnej organizácie sa spolupodieľa na implementácii ISO noriem do sústavy STN. Spolupracoval na slovenskej aj európskej legislatíve súvisiacej s informačnou a kybernetickou bezpečnosťou.

JUDr. Štefan Pilár

Právnik so zameraním na IT právo, kybernetickú bezpečnosť a ochranu osobných údajov, Bukovinsky & Chlipala, s.r.o.
V minulosti pôsobil na viacerých pozíciách s prepojením práva a IT technológií, a to ako právny poradca CSIRT-u alebo ako spolutvorca zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. Na medzinárodnej úrovni pôsobil v pozícii národného experta pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, a to v rámci pracovných platforiem Európskej komisie (NIS Expert Group, Komitologický výbor NIS, Politika kybernetickej bezpečnosti – Galileo). V pozícii národného právneho poradcu zastupoval Slovenskú republiku na medzinárodných cvičeniach kybernetickej obrany (Locked Shields, Cyber Coalition). V rámci svojho odborného zamerania absolvoval stáž v Centre výnimočnosti NATO pre oblasť spoločnej kybernetickej obrany v Estónsku. V súčasnosti pôsobí ako právnik so zameraním na IT právo, kybernetickú bezpečnosť a ochranu osobných údajov.

Ing. David Dvořák, CISA, CISM, CRISC

IT Advisory Business Unit Manager, SOITRON s.r.o.
Senior konzultant a audítor pre oblasť riadenia informačných a kybernetických rizík pre oblasti IT a OT s dvadsaťročnou praxou. V súčasnosti pôsobí ako manažér oddelenia poradenstva v spoločnosti Soitron v Bratislave kde je jeho hlavnou činnosťou posudzovanie zhody a implementácia požiadaviek legislatívy a štandardov v oblasti ochrany súkromia, kybernetickej a informatickej bezpečnosti v Čechách a na Slovensku. Vyštudoval FEI STU v Bratislave v odbore Rádioelektronika. Pôsobil v Poštovej banke a.s. na pozícii Hlavného bezpečnostného manažéra a založil a ako Predseda aj viedol Výbor pre riadenie bezpečnosti pri predstavenstve banky. V poradenskej spoločnosti KPMG na Slovensku pôsobil na oddelení interného auditu a compliance ako senior konzultant a zároveň ako zástupca Národného IT bezpečnostného manažéra.

Mgr. Marek Zeman, PhD., CRISC

Head of department IS Security CiSO, CRISC at Tatra banka
Už viac ako 18 rokov pracuje v oblasti IT bezpečnosti. Zameriava sa na riadenie bezpečnosti IS a prinášanie nových technológii do bankového prostredia. V oblasti IT bezpečnosti je orientovaný na: databázovú bezpečnosť, behaviorálne metriky, analýzu a vyhodnocovanie neštruktúrovaných dát, spracovanie textu a umelú inteligenciu. Je zakladajúcim členom Asociácie pre kybernetickú bezpečnosť. Výrazným prvkom jeho osobného života je podpora školstva, sám prednáša na univerzitách a špeciálne sa venuje štúdiu a rozvoju Porovnávacej religionistiky na Univerzite Komenského.

Ondrej Krajč

Technical Pre-Sales Representative, ESET, spol. s. r. o.
Vyštudoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave. Na nej sa zoberal návrhom metropolitnej optickej siete a dopredným zabezpečením dát. Do spoločnosti ESET nastúpil v roku 2008 ako Technical Support Engineer, zodpovedný za implementácie a optimalizáciu antivírusového riešenia pre veľkých zákazníkov. Momentálne pracuje na pozícii Technical Pre-Sales Representative. Jeho hlavnou náplňou je publikačná a prezentačná činnosť ako aj konzultačné poradenstvo pri veľkých implementáciách bezpečnostných produktov ESET.

Tomáš Zaťko

CEO, Citadelo
Objavil svoj hackerský talent ešte v detstve. Prvý program napísal ako osem ročný. Koníčkom jeho rannej mladosti bolo reverzné inžinierstvo binárnych dátových štruktúr obľúbených hier. Toto sebaučenie ho priviedlo k láske k technológiam a k ich hlbšiemu pochopeniu. V dospelosti povýšil hobby na podnikanie. Tomáš má viac ako desať rokov odbornej praxe v oblasti IT bezpečnosti. Pomáha spoločnostiam od veľkých finančných inštitúcií, cez e-commerce až po odvetvie priemyslu. Zabezpečenie vašej firmy je Tomášová vášeň. Je hacker bojujúci na vašej strane.

JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, PhD.

Advokát, mediátor a poverenec pre ochranu osobných údajov v KKCG Group
Advokát, mediátor a poverenec pre ochranu osobných údajov v KKCG Group, ktorý sa špecializuje na právo informačných a nových technológií a duševného vlastníctva, predovšetkým na problematiku softvér, cloudových služieb a e-commerce, počítačovú bezpečnosť, ochranu osobných údajov a súkromia na internete. Je členom Sekcia Slovenskej advokátskej komory pre IT a GDPR. Má rozsiahlu skúsenosť s poskytovaním právneho poradenstva v oblasti ochrany informácií (osobných údajov, obchodných tajomstiev a dôverných informácií), kybernetickej bezpečnosti, elektronickej identifikácie a služieb vytvárajúcich dôveru a s vymáhaním práv z duševného vlastníctva.

Pavol Draxler

Security manažér, Binary Confidence s.r.o.
Spoluzakladateľ spoločnosti Binary Confidence. Svoje rozsiahle skúsenosti potvrdil na pozícii Security Officera v projekte kryptografickej služby pre EÚ, pôsobil aj v Moskve v delegácii EU komisie a niekoľko rokov pracoval ako predseda komisie pre boj proti extrémizmu na Ministerstve Vnútra SR. Momentálne sa venuje procesnej bezpečnosti nadnárodných korporácií a tréningom kybernetickej bezpečnosti

Ing. Ján Lichvár

Security manažér, Binary Confidence s.r.o., Konateľ, AXENTA s.r.o
Absolvent Technickej univerzity v Košiciach v odbore manažment riadenia kvality v priemyselných podnikoch. Profesijnú kariéru začal pôsobením v spoločnosti Asbis SK spol. s r.o. ako produktový a key account manažér, kde pôsobil 9 rokov. Následne jeho kroky viedli k systémovému integrátorovi, kde pôsobil na pozícii obchodného riaditeľa a člena predstavenstva. Dlhoročným pôsobením v oblasti obchodu a komunikácie so zákazníkmi má významné skúsenosti s riadením obchodného tímu a zisťovaním potrieb zákazníkov v oblasti ICT.

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

Účastníci konferencie majú nárok na zľavnené ubytovanie v Hoteli Grand Jasná**** v Demänovskej Doline.

 

Ubytovanie Standard izba                   

jednolôžková    105 € s DPH

dvojlôžková       115 € s DPH

 

Ubytovanie Izba Deluxe                  

jednolôžková    105 € s DPH

dvojlôžková       115 € s DPH

 

Ubytovanie zahŕňa:

- raňajky

-parkovanie

- wifi pripojenie

- gopass kartu grátis

- 3-hodinový vstup do wellness a fitness centra (1-krát za pobytový deň)

- papuče a župan na izbách pre ubytovaných hostí

 

 

Pre uplatnenie zľavy na ubytovanie v termíne od 24.06.-25.06. 2020 zadajte pri rezervácii promokód: KBGHJ

Dôležité upozornenie:

V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:

1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa): V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.

2. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa): V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný o tejto skutočnosti informovať hotel ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

Témy konferencie Kybernetická bezpečnosť 2020:

Pondelok 24.06.2020

10:30 – 10:35 hod. Otvorenie prvého dňa
                                  Ondrej Macko, moderátor konferencie, zakladateľ a šéfredaktor magazínu TouchIT

10:35 – 10:40 hod.Otvorenie konferencie
                                 Rastislav Janota, NBÚ

               I. blok prednášok
               Ako objektívne posúdiť odolnosť voči hrozbám?
               Metódy auditu a testovania kybernetickej bezpečnosti

10:40 – 11:00 hod. Dva krát meraj, raz rež. Alebo – dá sa „merať“ kybernetická bezpečnosť?
                                  Ing. Ivan Makatura, CRISC, Generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti

11:00 – 11:20 hod. Bezpečnosť sa dá outsourcovať. Ako posúdiť efektivitu dodávateľa?
                                  Matej Šalmík, SK-CERT

11:20 – 11:40 hod. Názov prednášky doplníme čoskoro
                                  Tomáš Zaťko, Ceo, Citedalo

11:40 – 12:00 hod. Poznáte úroveň bezpečnostného povedomia vašich zamestnancov? Prístup ku testovaniu vzdelávacích programov
                                  Jaroslav Oster, Infoconsult-Ratio

12:00 – 13:00 hod. Obed

13:00 – 13:20 hod. Vnímajme kybernetické bezpečnostné riziká v celofiremnom kontexte alebo ako sa zmenil pohľad na IT riziká za    posledné 3 roky
                                  Mgr. Marek Zeman, PhD., CRISC, Head of department IS Security CiSO, CRISC at Tatra banka

13:20 – 13:40 hod. Bezpečnostné dashboardy, spôsob ako sa vysporiadať s veľkým objemom bezpečnostných údajov
                                  Lukáš Neduchal, Emark

              II. blok prednášok
              Rozpor medzi súčasným a žiadaným stavom. Čo sú to bezpečnostné operácie?

13:40 – 13:45 hod. Otvorenie II. bloku
                                  Ondrej Macko, moderátor konferencie, zakladateľ a šéfredaktor magazínu TouchIT

13:45 – 14:05 hod. „Taký bežný deň manažéra kybernetickej bezpečnosti...“
                                  Rastislav Janota, SK-CERT

14:05 – 14:25 hod. Názov prednášky doplníme čoskoro
                                  Zsolt Géczi, Fortinet

14:25 – 14:45 hod. ESET riešenia pre bezpečnostné opatrenia. Viete čo je 2FA, EDR, šifrovanie ... ?
                                  Ondrej Krajč, Technical Pre-Sales Representative, ESET, spol. s. r. o.

14:45 – 15:05 hod. Názov prednášky doplníme čoskoro
                                  Ján Lichvár, Axenta

15:05 – 15:25 hod. End-to-End SOC“. Od detekcie k páchateľovi.
                                  Pavol Draxler, Binary Confidence

15:25 – 15:45 hod. Prestávka s občerstvením

15:45 – 17:15 hod. Panelová diskusia

19:00 hod. Spoločná večera spojená s príjemným posedením a tombolou

 

Utorok 25.06.2020

9:00 – 9:05 hod. Otvorenie druhého dňa
                             Ondrej Macko, moderátor konferencie, zakladateľ a šéfredaktor magazínu TouchIT

            III. blok prednášok
            Quo vadis regulácia?

9:05 – 9:25 hod. Aktuálny stav regulácie kybernetickej bezpečnosti na Slovensku: výzvy a problémy
                              JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., Advokát a partner, Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
                              JUDr. Štefan Pilár, Právnik so zameraním na IT právo, kybernetickú bezpečnosť a ochranu osobných údajov, Bukovinsky &  Chlipala, s.r.o.

9:25 – 9:45 hod. Požiadavky k ITVS vyhláške
                              Ján Majtán, UPVII

9:45 – 10:05 hod. Európsky rozmer kybernetickej bezpečnosti
                                Radovan Repa, UPVII

10:05 – 10:25 hod. Technická normalizácia v oblasti bezpečnosti SCADA systémov
                                  Ing. David Dvořák, CISA, CISM, CRISC, IT Advisory Business Unit Manager, SOITRON s.r.o.

10:25 – 10:45 hod. Informační bezpečnost a ochrana osobních údajů v kontextu strategického řízení
                                  JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, PhD., Advokát, mediátor a poverenec pre ochranu osobných údajov v KKCG Group

10:45 – 11:05 hod. Prestávka s občerstvením

11:05 – 12:35 hod. Panelová diskusia

12:35 – 12:45 hod. Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém www.epi.sk

12:45 hod.Obed a ukončenie konferencie

Prihláška na konferenciu Kybernetická bezpečnosť 2020: