odborné materiály pre účtovníkov Ing. Tužinský

 

transferová dokumentácia, výpočet základu dane, poznámky mikro, malé, veľké a iné

formát: word, excel, pdf   -   posielame ich mailom po úhrade

Autor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

venuje sa daňovému poradenstvu, účtovníctvu, lektorovaniu v oblasti daní a účtovníctva

Transferová dokumentácia - vzory:

Skrátená transferová dokumentácia k pôžičkám platné pre roky  2016, 2017

 

Vzorová transferová dokumentácia k prijatej / poskytnutej pôžičke Vám uľahčí prácu a ušetrí čas, nakoľko vo vzorovej dokumentácii postačuje už len zmeniť informácie týkajúce sa samotných závislých osôb a podmienok poskytnutej / prijatej pôžičky. Všetko ostatné je naformulované v texte vzorovej dokumentácie. Vzor vo worde.

Skrátená transferová dokumentácia k prenájmu platné pre roky 2016, 2017

Vzorová transferová dokumentácia k prenájmu nehnuteľnosti Vám uľahčí prácu a ušetrí čas, nakoľko vo vzorovej dokumentácii postačuje už len zmeniť informácie týkajúce sa samotných závislých osôb a podmienok nájomného vzťahu. Všetko ostatné je naformulované v texte vzorovej dokumentácie. Vzor vo worde.

Základná transferová dokumentácia k nezávislému predajcovi tovaru platné pre roky 2016, 2017

 

Vzorová transferová dokumentácia k nezávislému predajcovi tovaru Vám uľahčí prácu a ušetrí čas, nakoľko vo vzorovej dokumentácii postačuje už len zmeniť informácie týkajúce sa samotných závislých osôb a podmienok obchodného vzťahu. Všetko ostatné je naformulované v texte vzorovej dokumentácie. Vzor vo worde.

Kniha jázd vo formáte excel - NOVINKA

Praktická pomôcka na ľahkú evidenciu jázd  - najazdených kilometrov a tankovania pohonných látok vo formáte excel.

cena:

11,00 € bez DPH

13,20 € s DPH

 

 

 

 

 

cena:

11,00 € bez DPH

13,20 € s DPH

 

 

 

 

 

cena:

15,00 € bez DPH

18,00 € s DPH

 

 

 

 

 

 

 

cena:

7,20 € bez DPH

6,00 € s DPH

 

 

Výpočet základu dane z príjmov PU, poznámky mikro, malé, veľké a iné:

Poznámky pre mikro ÚJ vo formáte word i excel

 • dva formáty za jednu cenu

Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky. Formulár spracovaný vo worde alebo v exceli.

Poznámky pre malú ÚJ vo formáte word i excel

 • dva formáty za jednu cenu

Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky malej účtovnej jednotky. Formulár spracovaný vo worde alebo v exceli.

Poznámky pre veľkú ÚJ vo formáte word i excel

 • dva formáty za jednu cenu

Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky veľkej účtovnej jednotky. Formulár spracovaný vo worde alebo v exceli.

Výpočet základu dane z príjmov za rok 2016

Tabuľka na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane, v ktorej si vyberiete zo zoznamu položiek upravujúcich základ dane. Výsledkom je výpočet splatnej dane z príjmov, so zohľadnením daňovej licencie a výpočet preddavkov na daň z príjmov. UPOZORNENIE: funguje len v exceli MS Office 2007 a vyššie.
 • Pomocné výpočty k tabuľke B daňového priznania (odpisy hmotného majetku) s určením výšky pripočítateľnej / odpočítateľnej položky k základu dane z príjmov a praktickými vysvetlivkami k obsahovej náplne jednotlivých riadkov.
 • Pomocné výpočty k limitovaným nákladom týkajúcich sa luxusných osobných automobilov (uplatňovanie daňových odpisov a nákladov na prenájom luxusných automobilov).
 • Pomocné výpočty k limitovaným nákladom (členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva a vybrané alkoholické nápoje poskytnuté ako reklamné predmety).
 • Tabuľka so sumarizáciou položiek upravujúcich základ dane podľa jednotlivých riadkov daňového priznania, ktorá je podkladom k zostaveniu daňového priznania.
 • Sumarizácia pripočítateľných položiek z riadku 180 daňového priznania, ktoré sa v zmysle poučenia k daňovému priznania u dani z príjmov právnických osôb musia uviesť v časti V – Miesto na osobitné záznamy daňovníka
 • Sumarizácia odpočítateľných položiek k riadku 290 daňového priznania, ktoré sa v zmysle poučenia k daňovému priznania u dani z príjmov právnických osôb musia uviesť v časti V – Miesto na osobitné záznamy daňovníka
 • Zoznam pripočítateľných položiek k základu dane s uvedením odvolávky na konkrétne ustanovenie zákona a riadku v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb
 • Zoznam odpočítateľných položiek od základu dane s uvedením odvolávky na konkrétne ustanovenie zákona a riadku v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb

Výpočet dane z motorových vozidiel

 

Praktická pomôcka na výpočet dane z motorových vozidiel (osobných i nákladných automobilov) a predpokladanej dane z motorových vozidiel.

 

cena:

6,00 € bez DPH

7,20 € s DPH

 

 

 

 

 

cena:

9,00 € bez DPH

10,80 € s DPH

 

 

 

 

cena:

12,00 € bez DPH

14,40 € s DPH

 

 

 

 

 

cena:

12,00 € bez DPH

14,40 € s DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cena:

4,00 € bez DPH

4,80 € s DPH

 

 

Objednávka odborných materiálov v elektronickej podobe